Holmboe - Birgit Holmboe

Holmboe Consult er en konsulentvirksomhed. Kerneydelserne er gennemf�relse af udredninger og analyser i forbindelse med forretningsudvikling indenfor affaldssektoren. Kunden kan forvente en kompetent r�dgivning, n�r der skal etableres et fagligt og uvildigt beslutningsgrundlag.

De ydelser, der eftersp�rges af kunderne hos Holmboe Consult, er is�r udarbejdelse af systemanalyser, udvikling af strategier og planer samt milj��konomiske vurderinger. Livscyklustankegangen er grundlaget for det arbejde, der gennemf�res. Samarbejde i mellem fagfolk fra forskellige sektorer er en spidskompetence.

Baggrunden for arbejdet 30 �rs erfaring fra international r�dgivning af offentlig og privat virksomhed. 

V�rdier: Mennesket er i centrum, �benhed, trov�rdighed, ansvarlighed, humor giver b�redygtige kvalitetsl�sninger.

Kontakt Holmboe p� mail

Analyser:

Tilbage Kontakt

Det er ofte komplicerede sammenh�nge og for l�gmand sv�r tilg�ngelig lovgivning, der danner baggrund for de analyser Holmboe Consult gennemf�rer. Eksempler p� analyser:

Strategier:

Tilbage Kontakt

S�ger kunden en vurdering af, hvilken strategi det vil v�re hensigtsm�ssigt at forf�lge, kan Holmboe Consult assistere og udarbejde:

Planer:

Tilbage Kontakt

Mere end 30 �rs erfaring med udarbejdelse og brug af planv�rkt�jer b�de i en dansk og i en international sammenh�ng er baggrunden for r�dgivningen.

Databehandling:

Tilbage Kontakt

Erfaringer med h�ndtering af store datam�ngder og omfattende viden om affaldssektoren har gjort, at Holmboe Consult vil kunne tilbyde r�dgivning, som eksempelvis:

Erfaring:

Tilbage Kontakt

Listen over senest gennemf�rte projekter:

Download mit CV

Kontakt:

Tilbage Kontakt

Vil du vide mere om projekterne?
Vil du vide mere om virksomheden?
Har du lyst til at samarbejde med mig?

S� kontakt mig via mail eller:
M: +45 30 11 77 44
T: +45 39 29 43 29